Dendrochronologické fórum 2016

Dendrochronologické fórum 2016

Konference se již tradičně ponese v duchu neformálního setkání jak zkušených pracovníků, tak studentů. Příspěvky budou prezentovány ústně, v případě vyššího počtu přihlášek však bude připraven prostor pro postery.

Datum: 24. 11. – 25. 11. 2016
Místo: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava 710 00

Předběžný program:
24. 11. 2016
Registrace: 12:30 – 14:00
Zahájení: 14:00 – 14:15
Vyžádané příspěvky: 14:10 – 15:50
Vyžádané příspěvky: 16:20 – 18:00
25.11. 2016
Tematická sekce 1: 8:00 – 10:00
Tematická sekce 2: 10:30 – 12:30
Důležité termíny:
Zaslání druhého cirkuláře: 30. 6. 2016
Závazná přihláška, zaslání abstraktu: 30. 8. 2016

Organizace:
Karel Šilhán, karel.silhan@osu.cz
Radek Tichavský, radek.tichavsky@osu.cz
Václav Škarpich, vaclav.skarpich@osu.cz
Veronika Kapustova, veronika.kapustova@osu.cz

dendroforum – 1. cirkular-1