Aktualizace databáze datovaných objektů

Aktualizace databáze datovaných objektů

Dnes byla aktualizována databáze datovaných objketů. Bylo přidáno celkem 561 nových konstrukcí, které byly datovány v dendrochronologických laboratořích Ústavu nauky o dřevě MENDELU v Brně a v DendroLab Brno. V současné době databáze obsahuje 6420 datovaných konstrukcí prakticky z celého území České republiky.