DendroLab Brno

DendroLab Brno


Historie laboratoře

Laboratoř v roce 2000 založil Josef Kyncl po svém odchodu z Botanického ústavu do důchodu. V roce 2005 se k laboratoři připojil Tomáš Kyncl.

Základní zaměření laboratoře

Laboratoř se zaměřuje na datování dřeva z historických objektů a v omezené míře také na dřevo z archeologických výzkumů z regionů Čech, Moravy, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Pro tyto oblasti také sestavuje datovací standardní chronologie (jedle, smrk, borovice, dub, modřín).

Vybavení laboratoře

Měřící zařízení Timetable s programem PAST4. Pro zpracování dat je používán program Arstan a programový balík DPL.

Členové laboratoře

Tomáš Kyncl, Josef Kyncl

Kontakt

DendroLab Brno
Eliášova 37, Brno 616 00
kyncl@dendrochronologie.cz
605 519 831