Botanický ústav AV ČR

Dendrochronologická laboratoř Botanického ústavu AV ČR Třeboň


Historie laboratoře

Laboratoř vznikla v rámci oddělení funkční ekologie při BÚ Třeboň a zatím se tedy nejedná o samostatné pracoviště.

Základní zaměření laboratoře

Základní výzkum v oblasti ekologie dřevin, studium vlivu měnících se klimatických podmínek na růst, studium disturbancí, zjišťování historie managementu, projekty aplikovaného výzkumu.

Vybavení laboratoře

Laboratoř disponuje binolupou s měřícím stolkem Time/Table pro měření šířek letokruhů, velkým mikrotomem na seřezávání celých vývrtů, zařízením na úpravu vzorků pro densitometr – Dendrocut a densitometrem QMS Data Analyzer and Scanner (Model QTRS-01X)

Členové laboratoře

Jan Altman – altman.jan@gmail.com
Jiří Doležal – jiriddolezal@gmail.com
Vít Pejcha – vejcha@gmail.com
Tomáš Plener – ektot13@gmail.com
Eliška Janská – eliska.janska@gmail.com
Veronika Langová – veronikalangova@seznam.cz
Petr Mazůrek – mazdicka@centrum.cz
Tereza Myšková – myskova.t@gmail.com

Kontakt

BÚ AVČR, Dukelská 135, 379 82 Třeboň,
http://www.butbn.cas.cz/en