Dendrolape

Dendrolape – Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Historie laboratoře

Dendrochronologická laboratoř vznikla v rámci již založené Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) při Biologické fakultě Jihočeské university v roce 2002. Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie se zabývá širokým spektrem analýz v oblasti archeobotaniky, environmentální archeologie a paleoekologie (makrozbytková, xylotomická, palynologie, archeozoologie).

Základní zaměření laboratoře

Dendrochronologické pracoviště slouží zejména k výuce na přírodovědecké a filozofické fakultě Jihočeské univerzity a k samostatnému výzkumu studentů obvykle v rámci Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie. Primárním účelem je zajištění dendrochronologického datování dřevěných konstrukcí a objektů v rámci zpracovávaných projektů Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie. Dlouhodobě se pracoviště zabývá především problematikou datování objektů v jižních Čechách a sestavením regionálních chronologií pro jednotlivé podoblasti zejména v závislosti na nadmořské výšce, a také změnou používaných druhů dřevin pro konstrukce v minulosti. Laboratoř se také věnuje dendroklimatologickým analýzám růstových reakcí smrku na Šumavě a problematice lesních mokřadů.

Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena měřícím přístrojem TimeTable rakouské výroby, který je propojen s počítačem pomocí odečítacího modulu ParSer v1.3. Pro měření a datování vzorků je využíván software PAST4.

Členové laboratoře

Alžběta Čejková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kolář0
Bc. Eva Stehlíková

Kontakt

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
http://lape.prf.jcu.cz