Ostravská univerzita

Laboratoř dendrogeomorfologie Ostravské univerzity


Historie laboratoře

Dendrogeomorfologická laboratoř Katedry fyzické geografie a geoekologie (KFGG) Ostravské univerzity byla založena v roce 2007. Zakladateli byli dr. Karel Šilhán a doc. Jan Hradecký. Od svého založení je vedoucím K. Šilhán, který je zároveň i jediným dlouhodobě stálým členem laboratoře. Ostatními členy jsou studenti (Bc., Mgr. i Dr.), kteří zde vypracovávají své závěrečné práce. Školení studentů a podpora jejich výzkumu v rámci realizace jejich závěrečných prací je jedním z důvodů založení laboratoře. Hlavní aktivitou laboratoře je metodická podpora probíhajícího výzkumu svahových deformací na KFGG. Laboratoř zajišťuje i realizaci stáží zahraničních studentů (Slovensko, Polsko).

Základní zaměření laboratoře

Vědecky je laboratoř zaměřena na analýzu zejména rychlých geomorfologických procesů (skalní řícení, blokobahenní proudy, sesuvy, povodně). V rámci výzkumu jsou realizovány rekonstrukce frekvence a prostorového rozsahu vybraných přírodních hazardů. Náplní činnosti laboratoře je i vývoj terénních, laboratorních a interpretačních dendrogeomorfologických metod. Výsledky výzkumu jsou publikovány především v zahraničních impaktovaných periodicích.

Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena základními nástroji pro odběr vzorků v terénu (sada Presslerových přírůstových nebozezů, pily) a jejich laboratorní přípravu (vybrační bruska, elektrický hoblík, odsávání). Laboratoř využívá měřící stůl Timetable VIAS s programem PAST4 a další základní programy Arstan a Cofecha.

Členové laboratoře

RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Kontakt

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Chittussiho 10, Ostrava, 710 00
karel.silhan@osu.cz
+420 596 241 089
www.dendroman.cz