Dendroekologie

Dendroekologie

Dendroekologie je podobor dendrochronologie, který zahrnuje všechny obory, které využívají letokruhy ke studiu ekologických problémů a životního prostředí. Řadíme sem například dendroklimatologii, dendrogeomorfologii, dendroglaciologii, dendrohydrologii, studium pohybu větrů, historii lesních požárů, historii tektonické a vulkanické činnosti, studium pohybu lavin v horských oblastech, konkurenční vztahy mezi jedinci v porostu, vliv člověka a zvířat na růst stromů atd.