ČZU v Praze

Dendrochronologická laboratoř Fakulty lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze


Historie laboratoře

Laboratoř vznikla v roce 2007 v souvislosti s řešením projektů zaměřených na dynamiku lesa.

Základní zaměření laboratoře

Dendroekologie: struktura lesa, dynamika lesa, režim disturbancí, vitalita a produkce na úrovni stromu a porostu, reakce stromů na klimatické a antropogenní stresory.

Vybavení laboratoře

5x posuvný stůl Lintab (Rinntech), 5 x binolupa, 1 x Core-Microtome (WSL), software: CDendro, TSAPWin, WinDENDRO, PAST4
vybavení pro odběr a technickou přípravu vzorků

Členové laboratoře

vedoucí katedry prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., Mgr. Martin Dušátko, Ing. Michal Synek

Kontakt

Mgr. Martin Dušátko, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 16500
Email: dusatko@fld.czu.cz,
Web: home.czu.cz/svobodam/