ČZU v Praze

Dendrochronologická laboratoř Fakulty lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze


Historie laboratoře

Laboratoř vznikla v roce 2007 v souvislosti s řešením projektů zaměřených na dynamiku lesa.

Základní zaměření laboratoře

Dendroekologie: struktura lesa, dynamika lesa, režim disturbancí, vitalita a produkce na úrovni stromu a porostu, reakce stromů na klimatické a antropogenní stresory.

Vybavení laboratoře

2x posuvný stůl Lintab (Rinntech), 1x posuvný stůl TimeTable – TT85, 1 x mikroskop Olympus SZ 51, 2 x mikroskop Olympus SZ X7, 1 x Core-Microtome (WSL), 3 x binolupa, software: PAST4, TSAPWin, WinDENDRO

Členové laboratoře

Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojtěch Čada, Ing. Jan Rejzek, Ing. Martin Mikoláš, Ing. Volodymyr Trotsiuk, Ing. Radek Bače, Ph.D.

Kontakt

Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 16521
Email: svobodam@fld.czu.cz,
Tel: +420 224383405
Web: home.czu.cz/svobodam/