Univerzita Karlova

Laboratoř dendrochronologie – Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK


Historie laboratoře

Počátky laboratoře sahají do roku 2007, kdy byl zakoupen měřící stůl a započaly práce na dendrochronologickém datování povodňových událostí a na studiu porostní dynamiky smrku na horní hranici lesa.

Základní zaměření laboratoře

– Datování disturbancí pomocí makroskopických i mikroskopických indikátorů: laviny, sesuvy, povodně, překládání koryt vodních toků;
– Dendroklimatologie smrku a borovice;
– Analýza růstu dřevin v teplotně limitovaných podmínkách na horní hranici lesa (porostní dynamika, dendroklimatologie, xylogeneze).

Vybavení laboratoře

-Základní měření šířek letokruhů: 2 posuvné měřící stoly TimeTable + sw PAST; sw WinDendro Density se scannerem.
– Běžný sw na detrendování a další statistické operace (DPL, DendroClim …)
– Příprava mikroskopických vzorků a příprava povrchů vývrtů: Sáňkové mikrotomy Meopta, Mikrotom WSL 1, WSL Core microtome; Brusírna.
– Analýza mikroskopických vzorků: 2 Mikroskopy s kamerou, sw WinCell Pro; vybavená chemická laboratoř.

Členové laboratoře

Václav Treml (odborný asistent)
Tereza Ponocná, Hana Kuželová (doktorandi)
Tadeáš Gregor, Jakub Kašpar, Eliška Lehečková, Jan Tumajer, Alina Yakubovskaya, Šárka Zákravská (studenti)

Kontakt

Václav Treml, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2;

email: treml@natur.cuni.cz

tel.: 221 951 985