MENDELU v Brně

Dendrochronologická a anatomická laboratoř ústavu Nauky o dřevě, LDF, MENDELU v Brně


Historie laboratoře

Dendrochronologická laboratoř Ústavu nauky o dřevě byla založena v dubnu roku 1999 Mgr. Jitkou Vrbovou-Dvorskou. Hlavním úkolem laboratoře je výchova nových studentů a vědecko výzkumná činnost. V současné době je volitelný předmět Dendrochronologie nabízen nejen studentům Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně, ale i studentům jiných fakult a vysokých škol v ČR.

Základní zaměření laboratoře

Laboratoř se vedle výuky zabývá zejména dendrochronologickým datováním archeologických dřev, historických konstrukcí a památek, tvorbou standardních chronologií a ekologickými aplikacemi dendrochronologie (dendroekologie a dendroklimatologie). Kromě českých standardních chronologií laboratoř využívá k datování také standardní chronologie okolních států (Německo, Rakousko, Francie, Slovinsko a Polsko). V laboratoři byla sestavena nejdelší standardní chronologie pro ČR. Jedná se o standardní dubovou chronologii, která byla pojmenována CZGES 2010 a pokrývá období od roku 4682 př. n. l. až do současnosti. Současně se laboratoř zabývá anatomickou identifikací archeologických vzorků dřev a xylogenezí.

Vybavení laboratoře

Dendrochronologická laboratoř je v současné době vybavena podle standardního evropského modelu pro odběr a zpracování veškerého dendrologického materiálu od recentních dřev, památek, historických objektů až po archeologická dřeva a subfosilní kmeny. K měření vzorků dřev jsou využívány dva speciální měřicí stoly TimeTable (TT-85-0-100/5 a TT-60-0-100/10), streolupy Nikon SMZ 660, Leica S6D a datovací programy PAST4, WinDendro a CDendro. Součástí vybavení dendrochronologické laboratoře je WSL-Core-Microtome, ruční světelná lupa Eschenbach, motorová pila, vrtačky se speciálními vrtáky pro odběr vzorků dřev, kotoučové a pásové brusky, el. hoblík, pásová pila a řada dalších zařízení. Softwarově je pracoviště kromě měřicího a datovacího programu vybaveno programy pro statistické zpracování dat a pro detrendování časových řad (ARSTAN, STATISTICA, COFECHA, DendroClim,…). Pro anatomické analýzy je k dispozici stávající anatomická laboratoř. Laboratoř disponuje světelnými mikroskopy na procházející (Leica DMLS) i dopadající (Leica DM 2500M) světlo. Dále je k dispozici mikrotom Leica SM2000, RM2235 a GSL1 pro výrobu mikroskopických řezů.

Členové laboratoře

Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík, Kyriaki Giagli, Eva Koňasová
Doktorandi: Irena Sochová

Kontakt

Ústav nauky o dřevě a dřevřských technologií
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně
Zemědělská 3
Brno 613 00
michalryb@post.cz
tel. 545 134 547
http://thuja.mendelu.cz/und/